Nye spill

Til voksne

FN-filuren.no er et digitalt læremiddel om FN, barnas rettigheter og om verden. Nettstedet har over 40 000 besøk årlig. 

FN-filuren.no kan brukes både i barnehagen, på skolen og hjemme. Vi er glade for at å kunne tilby nettsider, som enkelt kan brukes på både pc, nettbrett og mobil! 

FN-filuren har fire hovedportaler

  • Spill
  • Temasider
  • Galleri
  • Spør FN-filuren

Spill (passer for alle)

I spillene er det fokus på å lære om fire hovedtemaer. Disse er FN, land, barnas rettigheter, og klima og miljø. Spillene er laget for de yngste i barneskolen, men kan med hjelp og veiledning fra voksne, benyttes i barnehagen. 

FN

I spillet FN er målet at barna skal lære om hva FN jobber med, som er viktig i det fredsskapende og fredsbevarende arbeidet FN gjør. Spillet vil være en naturlig inngang til samtaler om hva som skjer i land hvor det er krig, og hva som er nødvendig for at mennesker skal ha det bra og leve trygt. Spillet forteller også om grunnleggende menneskerettigheter, som retten til skolegang, tilgang på helsetjenester, og retten til tak over hodet. I spillene samarbeid og rettferdighet knyttes det paralleller mellom det som er nært elevene. Elevene samarbeider med lærere og medelever hver dag i skolehverdagen. Her er det naturlig å trekke linjer til det internasjonale samarbeidet FN står for, og man kan samtale om hvorfor det blir bedre for alle hvis man jobber sammen. I spillet om rettferdighet er barna på hjemmebane. Barn er opptatt av at det skal være likt. Tell gjerne over frukten og be de eldste barna gjøre et overslag på hvor mye barna får hver. 

Land

Spillene om land lærer barna at FN består av land som samarbeider om å finne løsninger på verdens utfordringer. De kan også lære om enkelte land og det kan være en passende aktivitet å bruke et atlas og finne landene som flaggene tilhører på kartet, og undersøke hvor i verden landene ligger. Pusle-oppgaven gir elevene en fin introduksjon til hva FN er i verden og lærer dem at alle land i verden samarbeider i FN. I verdensdel-spillet kan elevene øve seg på å gjenkjenne det visuelle bildet av de fem verdensdelene og lære navnene på de ulike. 

Barnas rettigheter

I spillet om barnas rettigheter skal barna forsøke å finne ut hvor FN-filuren har gjemt seg. FN-filurens gjemmesteder er knyttet sammen med en rettighet alle barn har. Det finnes flere rettigheter enn de som presenteres i spillet. Spillet er ment som en samtalestarter om disse rettighetene. Mange barn har skrevet til oss og spurt om hvorfor ikke alle barn får gå på skole. De forstår at det er viktig. I spillet skoleveien introduseres elevene for noen av de utfordringene barn i andre land møter, og hva som skal til for å løse dem. 

Klima og miljø

I spillet om klima og miljø lærer elevene at FN arbeider for at vi alle kan bidra med å velge kollektiv transport fremfor privatbiler, som er dårlig for miljøet. Spillet er først og fremst ment å illustrere at klima og miljø er et tema FN er veldig opptatt av, og arbeider mye med. Man kan på den måten snakke om hvorfor et samarbeid på tvers av verdens land er nødvendig for å redde naturen og miljøet vårt. De fleste barn er kjent med resirkulering, og i resirkuleringsspillet kan elevene øve seg på hva som skal i hvilken bøtte. Spillet er også en anledning til å reise spørsmålet om hvor søpla vår blir av, hva som kan brukes på nytt, og til hva? Vannspillet knytter menneskeretten rent drikkevann til klima-og miljøutfordringene vi har. Spillet er kanskje litt vanskelig, men med litt øvelse skulle det gå bra. Vri og vend for å gi landsbyen tilgang til rent vann. 

Når barna har fullført alle spillene får de et nedlastbart fargeleggingsark med FN-filuren. Denne kan sendes inn til FN-filuren - FN-sambandet, Storgata 33 A, 0184 Oslo, eller e-post fn-filuren@fn.no 

Temasidene (1.-4.trinn)

Temasidene er inndelt i seks ulike temaer som alle er sentrale i FNs arbeid. Tekstene er inndelt i korte avsnitt. Det øker lesevennligheten og kan tilpasses slik at ikke alle trenger å lese alt. Avsnittene kan brukes i gruppearbeid hvor hver gruppe tar for seg ett avsnitt og skriver ned nøkkelsetninger eller forteller de andre hva de har lest. Ordlyden i tekstene er tilpasset barns ordforråd, og er ment som et utgangspunkt for videre samtale i klassen. 

På enkelte av temasidene ligger det også utskriftsvennlige fargeleggingsark og oppgaver. 

FN-filurens galleri (passer for alle)

Det er hyggelig å motta tegninger fra barn rundt om i hele Norge, som vises frem på nettsiden. Bruk A4-ark. Tegninger og fargelagte oppgaver kan aller helst scannes inn og sendes på e-post fn-filuren@fn.no . Det er også mulig å sende dem med vanlig post til FN-filuren - FN-sambandet, Storgata 33 A, 0184 Oslo. Husk å skrive avsender!

Hvordan bruke FN-filuren?

FN-filuren kan brukes både i fellesundervisning på elektroniske tavler, som stasjonsundervisning og til individuell opplæring på pc. FN-filuren er et dynamisk læremiddel som stadig oppdateres og videreutvikles både på innholdssiden, med pedagogiske spill, aktiviteter og lenker. Følg lenken for flere undervisningsopplegg om FN, tilpasset 1.-4.trinn. 

Tekniske problemer

Det kan innimellom være ting som ikke virker helt som de skal. Derfor håper vi dere er tålmodige med oss, men også at dere sier fra med en gang dere oppdager noen feil eller får tekniske problemer. Meld fra på e-post til venke.uglenes@fn.no 

Fortell oss hva du mener

Vi håper du er fornøyd med sidene våre. Det er viktig for oss hva du synes, så vi setter stor pris på om du gir oss tilbakemelding. Vi tåler både ris & ros, og vil gjerne ha tips og ideer til forbedringer, innhold og tema. Det er spesielt viktig at du sier fra hvis du oppdager noe feil eller har tekniske problemer.

Kontakt

fn-filuren@fn.no

FN-filuren - FN-sambandet
Storgata 33 A, 0184 Oslo.